Studenten: elke mening telt

Stemt.org is het stemplatform dat studentenvereniging ULYSSIS op vraag van LOKO, De Leuvense Studentenkoepel, en de Studentenraad KU Leuven uitwerkte in 2014 en sindsdien beheert. ULYSSIS beheert dit platform zowel als neutrale partij als als technisch expert.

Momenteel wordt het platform voornamelijk gebruikt voor verkiezingen verbonden aan het participatiedecreet van de Vlaamse overheid binnen de Associatie KU Leuven zoals de kringverkiezingen en verkiezingen van de facultaire overlegorganen aan de KU Leuven, de verkiezingen van de studentenraden van de UCLL, de verkiezingen van de participatiecommissies van LUCA School of Arts, en de campusraad Kring Brugge. Ook maken LOKO en de Studentenraad KU Leuven soms gebruik van Stemt.org voor stemmingen tijdens hun vergaderingen en is het uitzonderlijk ook al gebruikt om referenda af te nemen.

Heb je vragen over het gebruik van Stemt.org? Dan kan je altijd een email sturen naar ulyssis@stemt.org.